Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, số trẻ đến khám do gia đình lo lắng con có biểu hiện tự kỷ tăng rất cao, trung bình 60 – 70, có ngày lên đến hơn 100 trẻ. Trong đó, 50% trẻ có vấn đề và ước khoảng 20 – 30% trong số đến khám cần can thiệp.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ đến khám do gia đình lo lắng con có biểu hiện tự kỷ tăng rất cao, trung bình 20 – 40, có ngày lên đến hơn 50 trẻ. Trong đó, 20% trẻ có vấn đề và ước khoảng 20 – 30% trong số đến khám cần can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:

0974831883
0948783445
0974.831.883
0948.783.445